Info

Anke Huntjens (1991) Noorbeek  

Bachelor Fine Arts Mafad Maastricht
Pré-Master Sint Lucas Antwerpen

De DIY-kunstenaar met twee linkerhanden doet technische vaardigheden op via
 Youtube.

De materialen en voorwerpen die Huntjens vindt zijn middelen om een  decor
 / installatie te creëren. Eerst  laat ze chaos ontstaan om hierin te 
zoeken naar een structuur. Huntjens omhelst het vrouw zijn, om een 
kunstenaar te worden die het leven interpreteert - seks, liefde, 
schoonheid, pijn, onzekerheid, dromen - door de ogen van een vrouw.

Anke haar werk stelt zich open en treed in dialoog met de toeschouwer. 
De installaties nodigen uit tot kijken, verwonderen, verbazen en aanraken.
 Net zoals het spelen en lachen mensen bindt, is kunst voor iedereen. Haar
 verhaal is een eindeloze, dynamische reis naar zelfkennis en bewustwording.

___________________________________________________________________________


Anke Huntjens (1991) Noorbeek

Bachelor Fine Arts Mafad Maastricht
Pre-Master Sint Lucas Antwerp

The DIY artist with two left hands acquires technical skills via Youtube.
The materials and objects that Huntjens finds are means to create a decor 
/ installation. First, she creates chaos to look for a structure in it.
 Huntjens embraces being a woman, to become an artist who interprets life -
 sex, love, beauty, pain, uncertainty, dreams - through the eyes of a
 woman.
Anke's work opens up and enters into a dialogue with the spectator. The
 installations invite you to look, wonder, amaze and touch. Just as playing
 and laughing binds people, art is for everyone. Her story is an endless,
 dynamic journey to self-knowledge and awareness.